Battenburg Fordonsdekor

Textbox Section
Reflekterande folie med garanterad förslutning

HRC erbjuder ett komplett utbud av ECE104 typgodkända retroreflekterande markeringar för lastbilar med fasta sidor och lastbilskapell. Vi använder oss av battenburgmönster till vägfordon, polisfordon, ambulansfordon samt Räddningstjänstens fordon:

• Fluorescerande prismatisk orange
• Fluorescerande prismatisk gulgrön (lime)
• Prismatisk grön
• Metalliserad prismatisk röd (behöver ej förseglas)
• Metalliserad prismatisk blå (behöver ej förseglas)

Referenser Fordonsdekor >>
Referenser Hel- delfoliering >>
Referenser Battenburg >>

 
Säkerhetsmarkeringar för fordon med ECE104

Säkerhetsmarkeringar för fordon krävs enligt ECE104 och är 50 mm till 60 mm högreflekterande material som tillämpas på tunga fordon och trailers för att öka deras synlighet.

De passiva reflekterande markeringarna visar tydligt bakstammen och sidorna på fordonet, och gör det synbart på upp till 1 000 meters avstånd nattetid. Det här innebär att tunga fordon är synliga för förare på motorväg upp till 8-9 sekunder tidigare än om fordonet inte har dessa säkerhetsmarkeringar.

Säkerhetsmarkeringar för fordon ger förare visuella ledtrådar för att tolka lastbilars storlek och hastighet i relation till deras egen. Bilförare vet undermedvetet att lastbilar är långsammare och mindre styrbara och tar med detta i sina körbeslut och reaktioner.

Föreskrift ECE 48 säkerhetsmarkeringar på fordon

Föreskrift ECE 48 fastställer riktlinjer för användandet av retroreflekterande markeringar på tunga fordon som verkar i Europa.

HRC erbjuder ett komplett utbud av ECE104 typgodkända retroreflekterande markeringar för lastbilar med fasta sidor och lastbilskapell.

ECE104 används redan och är obligatoriskt i flera länder.

Från juli 2011 krävs enligt regel att alla nyregistrerade tunga fordon med en vikt på över 7,5 ton och trailers med en vikt på över 3,5 ton som verkar i Sverige, är utrustade med återreflekterande fordonssäkerhetsmarkeringar.