Arbetsmiljö

Fönsterfilm som gör underverk med din arbetsmiljö

Glas och fönster är fantastiskt. Det tycker arkitekterna också, som ritar in allt mer glas för att skapa spännande byggnader och inomhusmiljöer med mycket ljusinsläpp. Men det skapar också utmaningar vad gäller energiförbrukning, säkerhet och hälsa för människorna som vistas i huset. Mycket glas ökar exempelvis exponeringen för UV-strålning, och luftkonditioneringssystem kan irritera luftvägarna och bidra till mer förkylningar.Som tur är går det att lösa utmaningarna även i de mest skimrande glashus. Prata med oss på HRC så berättar vi mer om hur vi kan förbättra arbetsmiljön i din fastighet!

Referenser Solskyddsfilm >>
Referenser Säkerhetsfilm >>


Fönsterfilmens fördelar för arbetsmiljön

• Minskar UV-strålningen med upp till 99 procent.
• Bibehåller ljusa miljöer men ger behagligare inomhusklimat vilket gör att man trivs och är piggare.
• Även solskyddsfilm förbättrar säkerheten och minskar risken för personskador från flygande glassplitter.
• Säkerhets- och splitterskyddsfilm ökar skyddet för personal.
• Kan ge insynsskydd men med bibehållen bra sikt inifrån.
• UV-strålningsskydd förhindrar även blekning av textilier och mattor.
• Även säkerhetsfilmer kan minska värmen vilket skapar behagligare inomhusklimat.

Referenser solskyddsfilm>>
Referenser säkerhetsfilm>>