Skyltar och skyltsystem

Kunskap vi gärna skyltar med - och du också!

Med erfarenhet sedan 1986 finns det knappast något vi inte vet om skyltproduktion – inomhus och utomhus. Vi levererar skyltsystem och skyltlösningar till små och stora företag, myndigheter, kommuner, skolor, bostadsrättsföreningar och idrottsarenor. Allt från fasadskyltar, entréskyltar och informationsskyltar till vägskyltar, skyltsystem för mässor med mera.

Vi erbjuder även serviceavtal för det viktiga underhållet av dina skyltar.Hör av dig och berätta vad ni behöver och vilka idéer ni vill genomföra!

Referenser - Skyltar Interiöra >>
Referenser - Skyltar Exteriöra >>


Textbox Section
Några av våra kunder och projekt

• Haninge Kommun – fasadskyltar och informationstavlor.
• Stena Metall – entréskylt.
• Tornberget – fasadskyltar.
• Lagena Distribution – fasadskyltar.
• Recipharm – fasadskyltar.
• JM – Ljuslåda monterat på kran.
• Dagab – fasadskyltar, lokaliserings- och informationstavlor.
• Torvalla Bil – fasadskyltar.
• ICA Maxi – fasadskyltar.
• Vattenfall – fasadskyltar.
• Svenska Handelsbanken – fasadskyltar.

– Vi utför även bygglovsansökan!

 

Hjälp Dina besökare att hitta rätt!

Läs vår guide som hjälper dig att skylta rätt hela vägen – från vägskylten till den minsta dörrskylten


Hur tänker Din kund när han/hon besöker Ditt företag?
  1. Vilken gata ligger företaget på?
  2. Vilket gatunummer?
  3. Var kan jag parkera?
  4. Vilken entré skall jag gå till?
  5. Var ligger receptionen?
  6. Hur kommer jag till hissen?
  7. Vilket våningsplan skall jag till?
  8. Vilket håll skall jag gå när jag kommer ur hissen?
  9. I Vilket rum sitter personen jag skall träffa?

Frågorna är många när man första gången kommer till ett företag som besökare!

Om Du ställer Dig dessa frågor och besvarar dem med att placera en skylt på rätt plats, så hjälper Du Dina besökare att hitta fram till Dig.

1. Vilken gata ligger företaget på?
Meddela gärna kunden vart han skall ta vägen med hjälp av en karta som skickats till honom i god tid innan besöksdagen eller be honom gå in på Din hemsida där en karta finns, med företaget utmärkt.

2. Vilket gatunummer?
För att underlätta för kunden att hitta rätt. Se till att gatans namn och nummer finns lätt synligt från vägen, även företagets logotype bör finnas på fasaden.

3. Var kan jag ställa bilen?
När kunden kommer in på infartsvägen till företaget, se till att sätta en hänvisningsskylt som i god tid visar var Besöksparkeringen finns. Receptionen måste märkas ut. Det är också bra om Godsmottagning och övriga viktiga funktioner är utmarkerade. Undvik dock för mycket text!

4. Vilken entré skall jag gå till?
Vid Besöksparkeringen kan en enkel Orienteringstavla placeras, med Receptionen och övriga viktiga funktioner väl utmärkta.

5. Var ligger receptionen?
För att ytterligare förenkla för besökaren att hitta rätt, kan en Hänvisningsskylt med texten Reception placeras på vägen fram till receptionen. Receptionsdisken markeras med skylt Reception för att besökaren skall slippa leta.

6. Hur kommer jag till hissen?
När receptionisten har skickat besökaren vidare och hänvisat till hisshallen är det viktigt att tala om att han/hon är på rätt spår genom att placera en skylt i anslutning till hissarna med text Hissar.

7. Vilket plan skall jag till?
Man kan inte ta för givet att besökaren kommer ihåg till vilket plan han skulle. Det är därför trevligt om vi kan hjälpa till genom att bekräfta receptionens information med en Våningstavla utanför hissen, som talar om vilket plan avdelningen ligger på.

8. Vilket håll skall jag gå när jag kommer ur hissen?
Nu har besökaren kommit ur hissen. Vart skall han/hon nu ta vägen, höger eller vänster i korridoren? Hjälp gärna till att hänvisa besökaren via skyltar mitt emot hissarna.

9. I vilket rum sitter personen jag skall träffa?
Rumsskylten utanför varje rum med avdelning och namn talar om att besökaren har kommit rätt. Lägg gärna till en skrivyta under Dörrskylten för att tala om om Du är tillfälligt ute. På detta sätt hjälper man sina besökare att på kortaste möjliga tid hitta fram till sitt mål.